Vanbreda hoort tot de koplopers in duurzaamheidsbeoordeling door EcoVadis: “Een nuttige spiegel en meer dan een eenmalige oefening”

EcoVadis heeft de duurzame bedrijfsvoering van Vanbreda Risk & Benefits recent beloond met een zilveren EcoVadis-medaille. Een mooie erkenning door een toonaangevende aanbieder van duurzaamheidsbeoordelingen. Op vlak van duurzaamheid is stilstaan natuurlijk geen optie. Daarom gaat Marc Van kerckhoven, Director HR en Marketing & Communication, in op enkele belangrijke lessen voor zowel Vanbreda als voor de verzekeringssector in zijn geheel.

JOSF01405

De duurzaamheidsrating van EcoVadis is een populair instrument in de bedrijfswereld. Door een beroep te doen op de geijkte methodiek van een betrouwbare en onafhankelijke organisatie, krijgen ondernemingen én hun stakeholders een goed beeld van de duurzaamheid van de bedrijfsvoering. Al meer dan 125.000 bedrijven wereldwijd besloten een EcoVadis-beoordeling te laten verrichten.

Ook Vanbreda kan sinds kort een EcoVadis-rating voorleggen. Hoewel duurzaamheid al veel langer een fundamenteel aandachtspunt was, bleek het in eerste instantie naar documentatie toe een goed plan om in te zetten op de objectieve methodologie. Dat zegt Marc Van kerckhoven: “Een familiale onderneming als Vanbreda zweert bij een langetermijndenken, waardoor het thema duurzaamheid vanzelf hoog op de agenda staat. Er liepen al heel wat initiatieven, maar de synthese daarvan verliep niet altijd even consequent. Iedereen wist wel wat er gebeurde, maar de papieren neerslag ontbrak.”

Spiegel voorgehouden

De duurzaamheidsinitiatieven grondig in kaart brengen, was op zich al een waardevol gegeven. Maar uiteraard is dat lang niet het enige voordeel van een EcoVadis-traject. “Het is altijd interessant om een spiegel voorgehouden te krijgen en zwart op wit te zien wat goed loopt en wat minder”, zegt Marc Van kerckhoven. “Je krijgt bovendien een stimulans om meer planmatig met duurzaamheid – een thema dat diep geworteld zit in het DNA van ons bedrijf – aan de slag te gaan. Het is ook een objectief middel om de vragen te beantwoorden van onze verschillende stakeholders: klanten, prospecten, aandeelhouders, toekomstige collega’s, ...”

Ethiek, arbeids- en mensenrechten

Vanbreda schaart zich bij de beste 10% bedrijven en behaalde zo een zilveren EcoVadis-medaille. Het bedrijf scoort met name goed op de indicatoren binnen de thema’s ethiek, arbeids- en mensenrechten en milieu. In het duurzaamheidsbeleid van een dienstverlener als Vanbreda ligt de nadruk logischerwijs minder op (het verduurzamen van de) productie en veeleer op het sociale aspect. “Onze service staat of valt bij slimme, enthousiaste medewerkers. Wij puren waarde uit mensen, die enkel aan boord blijven als ze geloven in onze missie en als we meer dan goed voor hen zorgen.” Daarnaast is ethiek essentieel. “Bij bedrijven nemen we een vertrouwenspositie in. Dat vertrouwen moet je winnen én vasthouden. Daarom zijn normen, waarden en een goed bestuur ontzettend belangrijk.”

Extra documenteren

Cruciaal binnen het EcoVadis-systeem – en bij het interpreteren van de rating – is vergelijking op sectorniveau. Dat Vanbreda als verzekeringsmakelaar in deze materie deel uitmaakt van het koppeloton van de brede verzekeringssector, stemt Marc Van kerckhoven tevreden. “Het is voor ons een mooie erkenning, zeker als je het gezelschap bekijkt waarin we ons bevinden. We zijn een primus inter pares hoewel de grote internationale verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen doorgaans een grotere financiële slagkracht hebben.”

Op de lauweren rusten, is nu weliswaar niet aan de orde. In het kader van een aantal duurzaamheidstopics maar vooral qua documentatie zijn er nog stappen te zetten. “Als we kijken naar de feedback van EcoVadis, krijgen we voornamelijk de suggestie om onze huidige inspanningen nog beter te documenteren. Door extra meetpunten in te schakelen en bepaalde processen eventueel extern te laten auditeren, kunnen we bij sommige indicatoren de sprong richting de maximumscore maken.”

Risico management en gezondheidszorg

Op vlak van duurzaamheid is er áltijd groeimarge. Zo ook voor de verzekeringssector in het algemeen. Een van de punten die Marc Van kerckhoven in deze aanhaalt, heeft te maken met risicomanagement. “Nu er almaar meer risico’s op ons afkomen, denk bijvoorbeeld aan de tastbare gevolgen van de klimaatverandering, moet de verzekeringssector de nodige inspanningen leveren om klanten nog beter bij te staan. Dat is tenslotte onze core business.” In een context waarin nog steeds één Belg op zeven geneeskundige zorg uitstelt om financiële redenen, ziet Marc Van kerckhoven nog een belangrijk aandachtspunt. “Gezondheidszorg mag geen luxeproduct zijn. Door kwalitatieve dekkingen toegankelijk te maken en gedegen risicoadvies te bieden, kunnen we maatschappelijk echt het verschil maken.”

Over sectoren heen moeten bepaalde duurzaamheidskwesties stilaan de norm zijn. Minimumambities waar gerust nog een aantal initiatieven aan toegevoegd mogen worden. “Elk bedrijf heeft vandaag de plicht om zijn ecologische voetafdruk binnen de perken te houden en het welzijn van zijn werknemers te bewaken”, stelt Marc Van kerckhoven. “Onder meer via een eerlijke verloning, maar zeker ook door bijvoorbeeld na te denken over zaken als ergonomische werkomstandigheden en de werk-privébalans.”

Voorbereiden op de toekomst

Vooruitblikkend op morgen, acht Marc Van kerckhoven het zeer waarschijnlijk dat er binnen het duurzaamheidsverhaal nieuwe klemtonen zullen bijkomen. Dat gebeurde bijvoorbeeld al tijdens de energiecrisis, toen de aandacht voor energiezuinigheid plots in een stroomversnelling terechtkwam. “Door in te zetten op trajecten als EcoVadis, word je als organisatie gestimuleerd om de lat steeds hoger te leggen maar ook om je goed voor te bereiden op al die nieuwe dimensies.”

“EcoVadis is voor ons geen eenmalige oefening geweest”, benadrukt Marc Van kerckhoven. “Vanbreda blijft ambitieus vooruitkijken inzake duurzaamheid. We hebben de ambitie om op lange termijn tot de absolute top van onze sector te behoren en er bovendien een stuwende kracht in te zijn.”

Onze EcoVadis-scorekaart is beschikbaar op aanvraag via ons contactformulier.

Gere­la­teer­de berichten

20240530 DSI BMC 2024 PHOTO WALL LQ ILLIAS TEIRLINCK 077

Van­b­re­da Risk & Bene­fits sleept Deloitte’s life­ti­me achie­ve­ment award in de wacht

Pers
28.05.2024

Voor het zevende jaar op rij mag Vanbreda Risk & Benefits zich een Best Managed Company noemen. Dit levert de organisatie een Platinum label op; de lifetime achievement award toegekend door Deloitte Private, KU Leuven en Econopolis. CEO Pedro Matthynssens: “We zijn bijzonder blij met deze onderscheiding. Dankzij het intensieve traject van de voorbije jaren hebben we veel vertrouwen om te blijven innoveren en duurzaam te groeien.”

Lees meer
Lees meer over Vanbreda Risk & Benefits sleept Deloitte’s lifetime achievement award in de wacht
Dekerf Verzekeringen en Vanbreda Risk Benefits 3

Van­b­re­da Risk & Bene­fits neemt twee ver­ze­ke­rings­kan­to­ren over in Vlaanderen

Bedrijfsnieuws
22.03.2024

Vanbreda Risk & Benefits doet bij de start van 2024 meteen twee overnames. De verzekeringsmakelaar nam recent twee kantoren over: Dekerf & Partners in Ternat en Simplex Employee Benefits Insurance in Hasselt en Herent. Dekerf is gespecialiseerd in BOAR-verzekeringen, Simplex in Employee Benefits en actuariële consultancy. Met deze overnames versterkt Vanbreda Risk & Benefits haar positie als grootste verzekeringsmakelaar van het land.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda Risk & Benefits neemt twee verzekeringskantoren over in Vlaanderen
20230511 BMC PORTRETTEN SOCIAL POST ILLIAS TEIRLINCK 054

Van­b­re­da Risk & Bene­fits behaalt label Best Mana­ged Com­pa­ny’ voor zes­de jaar op rij

Pers
10.05.2023

Vanbreda Risk & Benefits is door Deloitte opnieuw uitgeroepen tot een Best Managed Company. Dit voor het zesde opeenvolgende jaar. “De hernieuwing van het Gold label is voor ons een fantastisch moment. De inspanningen die we het voorbije jaar leverden om duurzaam te groeien en ons sociaal engagement te versterken worden geprezen. Daarnaast ontvingen we waardevolle inzichten om het op bepaalde vlakken nog beter te doen. Dat houdt ons als bedrijf scherp en vormt mee onze ambities voor de komende jaren”, zegt CEO Pedro Matthynssens.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda Risk & Benefits behaalt label ‘Best Managed Company’ voor zesde jaar op rij