Bouw & vastgoed

Een allesomvattende aanpak voor de verzekering van je bouwonderneming

Bij het opzetten van een bouwproject zijn er talrijke betrokkenen, zoals de aannemer, de bouwheer, de architect, het studiebureau, de leverancier of de producent. Iedere partij heeft zijn eigen taak en aansprakelijkheid. Iedere partij neemt ook een eigen verzekering. Echter, de dekkingen zijn vaak niet goed op elkaar afgestemd. Wanneer er schade optreedt op de werf, is het vaak onduidelijk wie aansprakelijk is. Met een allesomvattende aanpak van bouwrisico's voorkom je deze onduidelijkheid en zorgen.

DIGF02530

Advies van begin tot eind

Verzekeringspolissen op maat van je project

Snelle en effectieve afhandeling van schadegevallen

Breed nationaal en internationaal netwerk van verzekeraars

FMKF001729

Com­plexe risi­co’s & ver­plich­te verzekeringen

Een bouwproject is complex. Je wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen:

 • Er zijn complexe risico's die aanzienlijke schade kunnen veroorzaken.
 • Er zijn ook veel verzekeringen en vergunningen die wettelijk verplicht zijn.
 • Als je in het buitenland bouwt, moet je ook daar voldoen aan alle regels.

Dit resulteert al snel in een wirwar van verzekeringen, vergunningen en regelgevingen die moeilijk te begrijpen zijn. Een allesomvattende aanpak maakt het eenvoudiger.

Advies van begin tot eind afgestemd op je bouwproject

Onze deskundigen bij Vanbreda Cornelis hebben kennis van alle facetten van de bouwsector. We bekijken een project als een geheel en ondersteunen je bedrijf bij elk aspect: van ontwerp en vergunning tot financiering en uitvoering. We zijn er voor je, vanaf de start van het project tot de garanties voor je voltooide installaties.

Bovendien bieden wij ook:

 • Investeringsadvies bij bouw- en renovatieprojecten over regelgeving en eisen van de brandverzekering
 • Eigen polisopmaak met aandacht voor gunstige clausules
 • Nauwgezette opvolging van verzekerde bedragen
 • Advies bij het opstellen van contracten en bij verzekeringsverplichtingen van bouwprojecten
 • Analyse van huur- en verhuurovereenkomsten
 • Advies voor het opstellen van een correct verzekeringsverhaal tussen bouwheer, aannemer en architect
 • Analyse van verkoopvoorwaarden in relatie tot aansprakelijkheid

Onze oplos­sin­gen

ABR-ver­ze­ke­ring

Ben je bezig met een project? Een ABR-verzekering biedt je gemoedsrust. Op een bouwplaats lopen alle betrokken partijen het risico om schade te lijden. Maar wie is aansprakelijk bij schade door onvoorziene gebeurtenissen of menselijke fouten? Vaak wijzen de betrokken partijen naar elkaar.

Het is voor elke partij belangrijk dat de werkzaamheden na een schadegeval snel kunnen worden hervat. De verzekering Alle Bouwplaats Risico’s, ofwel ABR-verzekeringspolis, beschermt alle partijen en maakt de discussie over verantwoordelijkheid overbodig.

Omdat elk project uniek is, wordt een ABR-verzekering altijd op maat gemaakt.

Tien­ja­ri­ge aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring: een must

Een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering is essentieel. Deze dekt gedurende 10 jaar de aansprakelijkheid van architecten, aannemers en bouwpromotoren voor gebreken aan de constructie die de stabiliteit van het gebouw bedreigen. Deze verzekering is een wettelijke verplichting in de bouwsector.

Daarnaast worden bestaande wetten regelmatig aangepast. Zo werd er in 2019 een nieuwe verzekeringsverplichting ingevoerd voor sommige bouwactoren met betrekking tot hun beroepsaansprakelijkheid.

Duur­za­me ener­gie: nieu­we uit­da­gin­gen en inno­va­tie­ve oplossingen

De technologische vooruitgang op het gebied van duurzame energie brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee voor de verzekeringssector. De markt voor duurzame energie is in volle expansie. Zonnepanelen, laadstations en batterijen zijn slechts enkele voorbeelden van hoe bedrijven groene energie kunnen genereren en opslaan.

Het beoordelen van nieuwe risico's en deze omzetten naar een verzekeringspolis vereist specifieke expertise. Hier onderscheidt Vanbreda Cornelis zich. We blijven onze kennis en ervaring voortdurend uitbreiden en maken gebruik van ons netwerk van nationale en internationale verzekeringsmakelaars.

Onze specialisten staan klaar om jouw bedrijf te ondersteunen bij de uitdagingen op het gebied van duurzame energie.

Vul de gaten in de bouwverzekering van je project

Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen waarmee je te maken krijgt. Er zijn nog veel andere verzekeringen die cruciaal zijn voor elk project. Zoals aansprakelijkheidsverzekeringen, arbeidsongevallenverzekeringen, wagenparkverzekeringen en andere verplichte polissen.

Door het grote aantal polissen kunnen er gaten ontstaan in de verzekering van je bouwproject.

Een verhelderend voorbeeld:

Als bouwheer sluit je een ABR-polis af die de materiële schade en de aansprakelijkheid van alle betrokken partijen dekt. Maar de aannemer, architect en het studiebureau hebben elk hun eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Sector Bouw Ilustratie
HKF00269

Onze bouwspecialisten bij Vanbreda Cornelis onderzoeken de verschillende dekkingen. We bekijken eerst alle polissen van elke partij:

 • Hoe is elke partij verzekerd?
 • Hoe zou elke partij verzekerd moeten zijn voor dit specifieke project en type bouw?
 • Hoe zijn de verzekeringspolissen op elkaar afgestemd? Zijn er overlappingen of tekorten?

Na deze analyse zorgen we ervoor dat de dekkingen van de verschillende partijen beter op elkaar afgestemd zijn. Dit heeft 3 grote voordelen:

1. Elke partij weet waar ze aan toe is

2. Iedereen weet wat er moet gebeuren bij schade, wie voor wat verantwoordelijk is

3. Dit maakt het mogelijk om aanzienlijke premiekortingen te geven. Een win-win voor elke partij.

Behoud het overzicht en bescherm je bedrijf tegen een te hoge of te lage verzekering van je bouwproject met een allesomvattende aanpak. Onze aanpak is uniek, geen enkele andere makelaar kan je dit aanbieden.

Dankzij onze expertise, een algemeen stappenplan en de samenwerking met internationale verzekeringspartners kunnen we voor elk project op maat gemaakte polissen leveren. Dit geldt ook voor grootschalige projecten, zowel in binnen- als buitenland.

CTA Image

Bescherm jezelf en jouw bedrijf tegen aansprakelijkheidsrisico’s

Onze experts bij Vanbreda Cornelis onderzoeken graag de mogelijkheden voor jouw bedrijf. Met op maat gemaakte polissen zorgen wij voor de best mogelijke dekking, ook in het buitenland.

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we je helpen?

Naam
Consent 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.