Vanbreda Risk & Benefits sleept Deloitte’s lifetime achievement award in de wacht

Voor het zevende jaar op rij mag Vanbreda Risk & Benefits zich een Best Managed Company noemen. Dit levert de organisatie een Platinum label op; de lifetime achievement award toegekend door Deloitte Private, KU Leuven en Econopolis. CEO Pedro Matthynssens: “We zijn bijzonder blij met deze onderscheiding. Dankzij het intensieve traject van de voorbije jaren hebben we veel vertrouwen om te blijven innoveren en duurzaam te groeien.”

20240530 DSI BMC 2024 PHOTO WALL LQ ILLIAS TEIRLINCK 077

Sinds 2018 gaan Deloitte Private, KU Leuven en Econopolis elk jaar op zoek naar de ‘Best Managed Companies’ onder de niet-beursgenoteerde Belgische bedrijven. Het programma is gestoeld op vier pilaren: een transparante langetermijnstrategie, uitgebreide vaardigheden, een sterk engagement en standvastige financiële resultaten.

Terugblik op een geslaagd traject

Pedro Matthynssens kijkt tevreden terug op het meerjarige traject: “Dankzij dit programma hebben we de fundamenten van onze organisatie de voorbije jaren kritisch geëvalueerd en vernieuwingen stevig verankerd. We werden uitgedaagd om na te denken over waar we als bedrijf op lange termijn willen staan. We kozen resoluut voor duurzame groei waardoor we enkele grote knopen hebben doorgehakt. Zo ontwikkelden we een groener bedrijfsbeleid, is ons maatschappelijk engagement fel aangewakkerd, lanceerden we een diversiteits- en inclusieprogramma en investeerden we sterk in technologie en digitalisering, onder meer gestuwd door de toenemende regulering vanuit de overheid. We kijken terug op een leerrijke en vruchtbare ervaring.”

Wendbaar en futureproof bedrijfsbeleid

Vanbreda Risk & Benefits zal verder inzetten op het integreren van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie en het ontwikkelen van cliëntenproposities gebaseerd op de doorgedreven analyses van gegevens. Goed bestuur – en continu de vinger aan de pols houden – wordt nog belangrijker.

Met de komst van private equity en de trend naar internationalisering binnen de verzekeringssector, zal het bewaken van het marktleiderschap ook een belangrijk aandachtspunt worden. “We zijn ons bewust van onze gegeerde positie als grootste verzekeringsmakelaar in België. Onze sterke financiële resultaten, gerichte overnames en onze niet-aflatende focus om divers talent op alle niveaus aan te trekken en te behouden, zullen cruciaal zijn om te blijven groeien. Onze strategie, die bedrijfsbreed wordt ontwikkeld en gedragen, reflecteert de evoluties in de samenleving en speelt er proactief op in. Hierdoor zijn we goed gewapend voor toekomstige uitdagingen.”

Na deze award zeven jaar op rij te hebben gekregen, kan Vanbreda Risk & Benefits niet meer deelnemen aan het programma. Als winnaar van een lifetime achievement award, blijft de organisatie weliswaar ook in de toekomst nauw betrokken bij de gemeenschap van Best Managed-bedrijven in België.

Interview of meer informatie?

Heb je vragen over dit persbericht of ontvang je graag meer informatie? Neem contact op met:

  • Isabelle Hoes
  • Advisor External Communication bij Vanbreda Risk & Benefits
  • E-mail: isabelle.hoes@vanbreda.be

Gere­la­teer­de berichten

2024 07 15 mockup De Tijd

Ver­ze­ke­raars ver­wer­ken der­de meer claims voor water­over­last na klets­nat voorjaar

Pers
15.07.2024

Na het natste halfjaar ooit zagen Belgische verzekeraars het aantal schadeclaims voor wateroverlast tot 30 procent toenemen. Dat staat te lezen in De Tijd na een rondvraag bij diverse partijen. Ook collega’s Niels Bruers en Christel Kiebzak, experts in brandverzekeringen, werden bevraagd over de impact van het veranderende klimaat op de verzekeringsmarkt en specifiek op de dekking voor natuurrampen.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars verwerken derde meer claims voor wateroverlast na kletsnat voorjaar
JOSF01405

Van­b­re­da hoort tot de kop­lo­pers in duur­zaam­heids­be­oor­de­ling door Eco­Va­dis: Een nut­ti­ge spie­gel en meer dan een een­ma­li­ge oefening”

Bedrijfsnieuws
26.04.2024

EcoVadis heeft de duurzame bedrijfsvoering van Vanbreda Risk & Benefits recent beloond met een zilveren EcoVadis-medaille. Een mooie erkenning door een toonaangevende aanbieder van duurzaamheidsbeoordelingen. Op vlak van duurzaamheid is stilstaan natuurlijk geen optie. Daarom gaat Marc Van kerckhoven, Director HR en Marketing & Communication, in op enkele belangrijke lessen voor zowel Vanbreda als voor de verzekeringssector in zijn geheel.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda hoort tot de koplopers in duurzaamheidsbeoordeling door EcoVadis: “Een nuttige spiegel en meer dan een eenmalige oefening”
DIGF13681

De per­soon­lij­ke aan­pak van Van­b­re­da Risk & Benefits

Pers
09.04.2024

Bij Vanbreda Risk & Benefits stellen we vast dat bedrijven steeds vaker een cyberpolis afsluiten door groeiende digitale bedreigingen en de toenemende afhankelijkheid van technologie. Collega's Jonas Mannaerts en Steven Dierckx lichten in Sterck magazine onder meer toe wat een cyberpolis inhoudt en vooral ook waarom werknemers de belangrijkste schakel zijn om cybercriminaliteit tegen te gaan.

Lees meer
Lees meer over De persoonlijke aanpak van Vanbreda Risk & Benefits
Dekerf Verzekeringen en Vanbreda Risk Benefits 3

Van­b­re­da Risk & Bene­fits neemt twee ver­ze­ke­rings­kan­to­ren over in Vlaanderen

Bedrijfsnieuws
22.03.2024

Vanbreda Risk & Benefits doet bij de start van 2024 meteen twee overnames. De verzekeringsmakelaar nam recent twee kantoren over: Dekerf & Partners in Ternat en Simplex Employee Benefits Insurance in Hasselt en Herent. Dekerf is gespecialiseerd in BOAR-verzekeringen, Simplex in Employee Benefits en actuariële consultancy. Met deze overnames versterkt Vanbreda Risk & Benefits haar positie als grootste verzekeringsmakelaar van het land.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda Risk & Benefits neemt twee verzekeringskantoren over in Vlaanderen