Werknemers

Verzeker je medewerkers optimaal met op maat gemaakte polissen

Je medewerkers zijn een onschatbaar onderdeel van je bedrijf of organisatie. Hun inzet is cruciaal voor het succes van je onderneming. Daarom wil je hen de beste extralegale verzekeringen aanbieden, die je verplicht of vrijwillig kunt afsluiten voor je personeel. Deze verzekeringen worden steeds meer gewaardeerd als onderdeel van het totale beloningspakket. Vanbreda Cornelis begeleidt je bij het samenstellen van een verzekeringspakket dat zowel inhoudelijk als financieel optimaal is, afgestemd op je bedrijf en je werknemers.

MASF26609

Uniek verzekeringsconcept "We Care" voor persoonlijke verzekeringen

Brede expertise in Employee Benefits

Uitgebreide dekkingen tegen gunstige premies

Personenverzekeringen op internationaal niveau

Op maat gemaakte polissen met eigen clausules

Employee Benefits: Bescherm je menselijk kapitaal

Employee Benefits zijn de extralegale voordelen die je als werkgever aan je medewerkers geeft om hen beter te beschermen tegen financiële risico's die kunnen ontstaan door pensionering, ziekte, ongeval of overlijden. Als werkgever heb je een zorgplicht ten opzichte van je werknemers. Deze Duty of Care geldt niet alleen tijdens de werkuren, maar ook daarbuiten.

Met een aangepast verzekeringspakket:

  • Profileer je jezelf als werkgever op de arbeidsmarkt
  • Zijn je medewerkers volledig en correct verzekerd
  • Bescherm je je medewerkers beter en voordeliger
  • Zeker nu de War for Talent volop woedt, is een aangepast verzekeringspakket een must in het beloningspakket. De vele mogelijkheden op het gebied van persoonlijke verzekeringen kunnen echter overweldigend zijn. Onze experts helpen je graag bij het samenstellen van je verzekeringspakket.

Uniek con­cept op de Bel­gi­sche markt: We Care”

Inven­ta­ri­sa­tie van de hui­di­ge situatie

We brengen de huidige verzekeringen van je bedrijfsmedewerkers in beeld.

Ana­ly­se van alle dekkingen

We onderzoeken alle dekkingen, stellen actiepunten vast en identificeren hiaten, overlappingen en onregelmatigheden.

Opstel­len van een aanbevelingsrapport

We doen suggesties voor inhoudelijke en financiële optimalisaties en ontwikkelen, in overleg met jou, het ideale pensioen-, overlijdens- en invaliditeitsplan en andere oplossingen voor jouw bedrijf.

Moge­lijk vervolgtraject

We zorgen voor de inhoudelijke aanpassingen van de bestaande verzekeringspolissen en/of starten een marktconsultatie voor de bestaande of gewenste persoonlijke verzekeringen. We kunnen je ook dagelijks ondersteunen bij het beheer van je verzekeringspakket.

Onze oplos­sin­gen

Groeps­ver­ze­ke­ring pen­si­oen en overlijden

Je werknemers kunnen een extra pensioen opbouwen met een groepsverzekering pensioen. Je hebt de keuze uit verschillende opties voor aanvullende pensioenregelingen en financieringsmogelijkheden. Een volledig pensioenplan omvat ook een dekking voor overlijden.

Hos­pi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring

Met een hospitalisatieverzekering bescherm je je medewerkers, en eventueel hun gezinsleden, tegen de kosten van een ziekenhuisopname of een medische behandeling.

Je kunt ook een dekking voor bijstand toevoegen aan deze verzekering, bijvoorbeeld voor terugkeer naar huis en dringend medisch vervoer.

→ Een ambulante kostenverzekering is een goede aanvulling op een hospitalisatieverzekering. Deze vergoedt verschillende ambulante kosten zoals bezoeken aan artsen, geneesmiddelen, tandzorg en kosten voor brillen.

Ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inkomen

Je werknemer kan grote financiële gevolgen ondervinden van langdurige afwezigheid. Met een verzekering gewaarborgd inkomen beperk je het inkomstenverlies van een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is.

Ver­ze­ke­ring arbeidsongevallen

Deze verzekering is wettelijk verplicht en biedt een aantal essentiële dekkingen voor je medewerkers en jobstudenten, waaronder:

  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Blijvende arbeidsongeschiktheid
  • Overlijden
  • Medische kosten
  • Kosten voor (schade aan) prothesen

Je kunt de wettelijke dekkingen uitbreiden, bijvoorbeeld voor thuiswerk, opdrachten in het buitenland en evenementen.

Ver­ze­ke­ring exce­dent arbeidsongevallen

Deze dekking is een aanvulling op de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering. De wetgever stelt een wettelijk loonplafond vast voor de vergoedingen. Als bedrijf kun je zelf de dekkingen bepalen. Dit doe je met een verzekering excedent arbeidsongevallen.

Ver­ze­ke­ring privéleven

Het is soms onduidelijk of een activiteit tijdens het werk of het privéleven plaatsvindt. Wat als je werknemer tijdens een zakenreis wordt aangereden terwijl hij even gaat joggen voor het werk? Vermijd discussie en bied je werknemer een extralegaal voordeel met een verzekering privéleven. Je kunt hier zelf het vergoedingssysteem opstellen.

Ver­ze­ke­ring inter­na­ti­o­na­le mobiliteit

Bedrijven hebben verschillende opties om hun medewerkers internationaal te laten werken. De aard van de tewerkstelling, zoals expatriëring, zakenreizen, split salary of detachering, bepaalt welke verzekeringsoplossing nodig is.

Per­so­nen­ver­ze­ke­ring op inter­na­ti­o­naal niveau

Vergeet niet om de personenverzekeringen te optimaliseren voor de buitenlandse entiteiten van je onderneming. Zo zorg je ervoor dat alle medewerkers, in binnen- en buitenland, kunnen genieten van een gelijkaardige dekking.

Infor­ma­tie­plicht ziek­te­ver­ze­ke­rin­gen voor werkgevers

De wet Verwilghen (of de wet op de ziekteverzekeringsovereenkomsten) verplicht je als werkgever om twee keer informatie te geven over een ziekteverzekering. Deze informatieplicht gaat over de mogelijkheid tot individuele voortzetting en de mogelijkheid tot voorfinanciering.

CTA Image

Bescherm je mede­wer­kers met een geop­ti­ma­li­seerd ver­ze­ke­rings­pak­ket voor loka­le ondernemingen

Vanbreda Cornelis is onderdeel van de grootste onafhankelijke Belgische verzekeringsmakelaar en risicoconsultant. Samen met het wereldwijde netwerk van Lockton Global zorgen wij voor dezelfde service en dekking over de hele wereld.

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we je helpen?

Naam
Consent 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.