Een consultatie bij de huisarts? Via Doktr hebben jouw medewerkers meteen toegang tot medisch advies

Steeds meer werkgevers ontwikkelen een gezondheidsbeleid dat rekening houdt met de noden van werknemers op vlak van fysieke en mentale gezondheid en welzijn. Deze positieve evolutie maakt dat gezondheidszorg toegankelijker wordt. En dat is goed nieuws want de Belgische gezondheidszorg wordt geconfronteerd met een belangrijke uitdaging: een tekort aan beschikbare huisartsen. Via ons partnership met Doktr kunnen jouw werknemers steeds een beroep doen op erkende huisartsen voor een teleconsultatie. Laagdrempelig en financieel voordelig.

XLGF01948

In dit artikel, in samenwerking met externe partner Doktr, schetsen we de problematiek aan de hand van de huisartsarme zones verspreid over het hele land.

Wat houdt een huisartsarme zone precies in?

Huisartsarme zones vormen een zorgwekkend fenomeen dat de toegang van patiënten tot essentiële eerstelijnsgezondheidszorg beperkt. Dit gebrek aan beschikbare huisartsen bemoeilijkt niet alleen het behandelen van acute gezondheidsproblemen, maar dreigt ook kleine kwaaltjes om te zetten in langetermijngezondheidsproblemen.

De toegang tot gezondheidszorg wordt gemeten aan de hand van het aantal actieve huisartsen per bevolking. Hierbij wordt gestreefd naar minstens 9 per 10.000 in stedelijke gebieden en 12,5 per 10.000 op het platteland om voldoende toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg te garanderen. De huidige huisartsengegevens tonen de cijfers van Vlaanderen vanaf 2019-2020, Brussel vanaf 2017-2018 en Wallonië vanaf 2023.

Huisartsarme zones in België

Voor deze analyse wordt ons land opgedeeld in drie zones: het Vlaams Gewest (1&2), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (3) en het Waals Gewest (5).

  • Vlaams Gewest
Vlaanderen blackzones 2022
Huisartsarme zones in Vlaanderen

Het aantal huisartsarme zones in Vlaanderen steeg van 195 in de periode 2018-2019 naar 227 (exclusief grote steden zoals Antwerpen en Gent) in de laatste beoordeling voor juni 2019 tot eind 2020. In Vlaanderen zijn het Pajottenland en de Zennevallei, naast Ninove en Geraardsbergen, de regio's met de grootste problemen wat betreft toegankelijkheid van huisartsen. Ook de noordelijke rand van Brussel, met gebieden zoals Londerzeel, Grimbergen en Zemst, ondervindt een tekort aan huisartsen.

Ook andere zones worden geraakt door een huisartsentekort zoals de kustregio’s (Bredene, De Panne en alles ertussenin), alsook andere zones in Oost-Vlaanderen (Beveren tot Stekene), West-Vlaanderen (Dentergem, Tielt, Wingene, …) en Antwerpen (Turnhout en Schelle).

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels blackzones 2017 NL
Huisartsarme zones in Brussels Hoofdstedelijk gewest

Uit een studie uit 2017 van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad, is gebleken dat er in 28 van de 118 wijken in het gewest een tekort is aan huisartsen. Vooral de gemeentes Sint-Joost-Ten-Node, Koekelberg, Evere en Anderlecht kennen de laagste aantallen. Deze huisartsarme zones zijn vooral te vinden in dunbevolkte gebieden, wijken met een hoge concentratie kantoorgebouwen en aan de rand van het gewest. Gezien de studie dateert van 2017, zijn deze cijfers volgens heel wat berichtgeving een onderschatting van de huidige situatie. Zo werd in een recent artikel (2023) duidelijk dat 7 gemeentes een significant tekort aan huisartsen hebben in de Brusselse regio. Echter accepteert 60% van de beschikbare artsen geen nieuwe patiënten meer, waardoor ongeveer 1/3 van de inwoners van Brussel zonder huisarts zit. (4)

De ongelijke spreiding van artsen in het Brussels Gewest is te wijten aan veiligheidskwesties in sommige gebieden en hoge vestigingskosten in welgestelde buurten. De grote ongelijkheid tussen de wijken onderstreept de noodzaak van gerichte interventies om gelijke toegang tot de gezondheidszorg te garanderen.

  • Waals Gewest
Wallonie blackzones 2023
Huisartsarme zones in Wallonië

In Wallonië neemt het tekort aan huisartsen toe, waarbij de situatie in de provincie Luxemburg bijzonder nijpend is. Dit blijkt uit de meest recente bijwerking van de lijst met gemeenten die kampen met een tekort aan huisartsen door Aviq voor de periode 2023-2024. In het bijzonder ondervindt de zuidelijke regio van de Sambre-et-Meuse vallei, de zogenaamde ‘Laars van Henegouwen’, en de provincie Luxemburg, ernstige tekorten. De provincie Luxemburg ziet, met uitzondering van de gemeente Étalle die verbetering toont, bijna overal een verergering naar een situatie van een ernstig tekort. In tegenstelling hiertot lijkt het noorden van Wallonië, vooral in het centrum van de provincie Luik, enige verbetering te zien.

Hoe kan Doktr zowel jouw medewerkers als jouw organisatie helpen?

Deze huisartsarme zones creëren aanzienlijke belemmeringen voor werknemers die in deze gebieden wonen en werken. Het onvermogen om tijdig toegang te krijgen tot huisartsenzorg betekent dat kleine gezondheidsproblemen kunnen escaleren tot ernstigere aandoeningen. Voor bedrijven kan dit zich vertalen in een hoger ziekteverzuim, lagere productiviteit en hogere kosten op de lange termijn. Zo blijkt dat bedrijven zonder langdurige zieken 40% meer winst maken dan bedrijven met veel langdurige zieke medewerkers. (6) Voor werknemers die in Wallonië wonen en werken, zijn de gevolgen van deze huisartsarme zones bijzonder acuut.

Uitbreiding van je gezondheidsbeleid

De integratie van diensten zoals Doktr in employee benefits-pakketten biedt een mogelijkheid om als werkgever een proactieve stap te zetten om werknemers gezond, productief en ondersteund te blijven. Door consultaties op afstand met erkende huisartsen mogelijk te maken, overbrugt Doktr de kloof in de toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg. Zo krijgen de werknemers tijdig medisch advies en behandeling, ongeacht hun fysieke locatie in de huisartsarme zone.

Bronnen:
(1) Aantal huisartsarme gemeentes blijft toenemen. (z.d.). Zorg en gezondheid.
(2) Is er een huisartsentekort in uw regio? - De Standaard. (2022, 7 juli). De Standaard.
(3) Home page - Wijkmonitoring. (z.d.).
(4) Tessier, L. (2023, 7 maart). “C’est un drame” : À Bruxelles aussi, la pénurie de médecins généralistes fait rage. Moustique.
(5) Hardy, F. (2023, 11 juli). [Carte interactive] La pénurie de généralistes s’aggrave en Wallonie, le Luxembourg particulièrement touché. Site-LeJournalDuMedecin-FR.
(6) Bedrijven zonder burn-outs maken 40 procent meer winst. (2024, 14 maart). De Tijd.

Gere­la­teer­de berichten

BSZF02174

Gewaar­borgd inko­men: rech­ter oor­deelt dat beper­king van psy­chi­sche stoor­nis­sen in col­lec­tie­ve ver­ze­ke­ring dis­cri­mi­ne­rend is

Personen
22.04.2024

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) blijkt dat het aantal Belgen dat meer dan een jaar thuiszit door een burn-out of depressie in 4 jaar tijd met 40 procent is gestegen. Dat cijfer is zorgwekkend. Het belang neemt toe om als werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten voor medewerkers in geval zij arbeidsongeschikt worden. Een recente rechterlijke uitspraak over de beperking van psychische stoornissen in deze verzekering zorgt voor ophef binnen de verzekeringssector. We lichten de werking van deze verzekering en de impact van de concrete case toe.

Lees meer
Lees meer over Gewaarborgd inkomen: rechter oordeelt dat beperking van psychische stoornissen in collectieve verzekering discriminerend is
SEAF01569

Zelf­stan­di­gen kun­nen ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inko­men ver­len­gen tot 67 jaar

Personen
17.04.2024

De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel nog 65 jaar, maar schuift op tot 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030. Het is daarom aangewezen om als zelfstandige ook je verzekering gewaarborgd inkomen te verlengen tot 67 jaar. Deze verzekering heeft vele voordelen, waaronder de garantie dat je tot aan je wettelijke pensioenleeftijd verzekerd bent tegen inkomensverlies als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. We leggen je in bijgevoegde nota graag uit hoe je jouw huidige verzekering eenvoudig kan verlengen.

Lees meer
Lees meer over Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 67 jaar
Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
Pexels william fortunato 6393326

Men­taal wel­zijn bevor­de­ren: ver­laag de drem­pel voor al jouw medewerkers

Gezondheidszorg
13.07.2023

Het bewustzijn over de waarde van mentaal welzijn groeit in onze samenleving en ook op de werkvloer. Als werkgever kan je een belangrijke rol spelen in de proactieve ondersteuning van de mentale gezondheid van jouw medewerkers. Evelyne Lauwers, Expert Health Care legt uit hoe een geïntegreerd welzijnsaanbod jouw huidig en toekomstig menselijk kapitaal in zijn kracht zet.

Lees meer
Lees meer over Mentaal welzijn bevorderen: verlaag de drempel voor al jouw medewerkers
CTA Image

Meer info?

Neem contact op met je vaste aanspreekpunt bij Vanbreda Risk & Benefits of vul het contactformulier in.