Verzekeringen voor starters: uw bedrijfswagens verzekeren

In dit derde deel van onze reeks over verzekeringen voor starters bekijken we hoe u het best uw bedrijfswagen én die van uw werknemers verzekert. Bedrijfswagens zijn immers een serieuze financiële investering en verdienen de beste bescherming.

Verzekeringen voor starters: uw bedrijfswagens verzekeren

Een bedrijfswagen is een extralegaal voordeel dat u als zelfstandige voor uzelf kan nemen of aan uw werknemers ter beschikking kan stellen. Belangrijk is dat de bedrijfswagen wordt ingeschakeld voor bedrijfsdoeleinden. Zo kunnen werkgevers hun werknemers verplichten om deze enkel te gebruiken tijdens de werkuren.

Het verzekeren van de bedrijfswagen alleen is niet altijd voldoende. Er kunnen extra dekkingen nodig zijn voor bestuurders, vervoerd werkmateriaal en het transport van goederen (CMR). We leggen voor u de belangrijkste onderdelen van een goede verzekering van uw bedrijfswagen uit.

Verzekering bedrijfswagen

De verzekering voor de bedrijfswagen an sich heeft drie onderdelen: de burgerlijke aansprakelijkheid, de omniumverzekering en de rechtsbijstand.

De burgerlijke aansprakelijkheid is de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor de wagen. Dit houdt in dat, wanneer uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval met een bedrijfswagen, de verzekering de berokkende schade van lichamelijke en materiële aard vergoedt aan de betrokken passagiers en derden.

De omniumverzekering daarentegen vergoedt ook de schade die je eigen bedrijfswagen of die van je werknemer opliep bij een ongeval in fout. Er zijn buiten de eigen schade ook heel wat andere zaken gedekt bij een omnium. Denk maar aan vandalisme,glasbreuk, hagelschade en brand.

De rechtsbijstandsverzekering zorgt voor de juridische ondersteuning bij schadegevallen of verkeersovertredingen. Voor bedrijfsvoertuigen is dit belangrijk omdat bij overtredingen of ongevallen in fout het bedrijf mogelijks aansprakelijk kan worden gesteld.

Wij adviseren dan ook om uw bedrijfswagen te beschermen via een omniumverzekering in combinatie met rechtsbijstand. Zo bent u zeker dat u bij een tegenslag niet voor financiële zorgen staat.

Uitbreidingen verzekering bedrijfswagen

Bestuurdersverzekering

Het grote gebrek bij zowel een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering als de omniumverzekering is de dekking van de eigen lichamelijke schade bij een ongeval in fout.

Dit wil zeggen dat wanneer u gewond én in fout bent, u zelf zal moeten opdraaien voor de medische kosten die niet worden terugbetaald door de mutualiteiten.

Een bestuurdersverzekering zorgt ervoor dat deze kosten gedekt zijn.

Materiaalverzekering

Het stelen van materiaal uit bedrijfsvoertuigen blijft één van de grootste diefstalfenomenen in België. Vaak zijn de financiële gevolgen hiervan ook niet min.

Zo verliest u heel vaak kostbaar materiaal en bent u mogelijks enkele dagen niet beschikbaar voor uw klanten om werken uit te voeren. Deze zaken kosten u als zelfstandige handenvol geld.

Met een verzekering ‘Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening’ of kortweg V.E.R. kan u de financiële schade die u oploopt door diefstal dekken.  Met de V.E.R.-verzekering bepaalt u dan ook zelf de hoogte van het verzekerd kapitaal aan voordelige tarieven.

Goederenverzekering

Wanneer uw bedrijf goederen transporteert voor klanten, bent u contractueel aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de goederen tussen ontvangst en de aflevering van de goederen of voor de vertraging in de levering. Dit is gebaseerd op de CMR-conventie (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg).

De vervoerdersaansprakelijkheid of de CMR-verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vervoerder gebaseerd op de conventie.

De conventie beschermt niet alleen de goederen maar ook de vervoerders. Zo kan de vervoerder niet altijd aansprakelijk gesteld worden. Er zijn uitzonderingen zoals schade te wijten aan een gebrek aan de goederen door bijvoorbeeld een slechte verpakking.

Als transporteur moet u er ook rekening mee houden dat niet alle goederen standaard gedekt zijn in een CMR-verzekering en dat er uitbreidingen in de polis mogelijk zijn voor zaken als contaminatie e.d.. Daarom is het steeds belangrijk om samen met uw makelaar alle vormen van transport die u uitvoert te overlopen. Zo zullen er geen hiaten in uw polis zijn en kan u met een gerust gemoed uw goederen transporteren.

Jesse Mertens