Als overheid, onderwijsinstelling of zorgbedrijf staat u in voor de goede gang van zaken voor heel wat zaken en mensen. Een verzekeringspakket samenstellen is dan ook geen sinecure. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd om u van A tot Z te begeleiden en uw risico's te beheren.

Onze expertise

Vandaag de dag begeleiden wij diverse Vlaamse overheidsinstellingen, rust- en verzorgingstehuizen  en gehandicapteninstellingen over heel Vlaanderen.

Door de jaren heen hebben wij dan ook heel wat expertise opgebouwd in elk van deze specifieke domeinen van social profit en de publieke sector.

Een gespecialiseerd team dat hun kennis elk jaar opnieuw door verscheidene opleidingen versterkt is dan ook onze troef.

Onze aanpak

Social profit en de publieke sector vergen een totaal andere aanpak dan dat van een KMO.

Ons team verzorgt dan ook via een vooraf duidelijk en besproken stappenplan een complete begeleiding.

Dit stappenplan ziet er dan ook als volgt uit:

  • Opstellen van het lastenboek
    • Administratief luik: met focus op wetgeving, opdrachtbeschrijving, wijze van gunning, criterie van gunning en vorm waarin offertes moeten overgemaakt worden bij de verzekeraars.
    • Technisch luik: bespreken van de gewenste waarborgen, eventuele opties en uitbreidingen.
  • Het bepalen van de gunningsprocedure conform de wetgeving overheidsopdrachten.
  • Bespreken van het lastenboek met de verantwoordelijke(n).
  • Analyseren van de ontvangen offertes van de verschillende verzekeraars.
  • Gunningsrapport opstellen en toelichten aan de verantwoordelijke(n)
  • Gunningsrapport overmaken aan de verschillende inschrijvers na de gunning.

Bijkomend kan u ook rekenen op eigen polisvoorwaarden en clausules uitgeschreven op maat van uw sector.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de werking van ons Social Profit team? Contacteer ons gerust via onderstaand nummer of emailadres en wij staan u graag bij met advies op uw maat.

Wij zijn er voor u.