Verzekeringen voor starters: uw patrimonium, bedrijf of praktijk beschermd

In dit vierde deel van onze reeks over verzekeringen voor starters bekijken we waarom het zo belangrijk is om uw onroerend en roerend goed te beschermen. Uw patrimonium is tenslotte de bouwsteen van uw onderneming.

Verzekeringen voor starters: uw patrimonium, bedrijf of praktijk beschermd

De term ‘patrimonium’ omvat verschillende zaken. Er zijn de onroerende goederen zoals het pand, het kantoor en de praktijk. Er zijn de roerende goederen zoals onder andere de inboedel, materialen, koopwaar en uitrusting. Tenslotte vallen ook de financiële goederen zoals de inhoud van uw kassa, effecten, edelstenen, enz.. onder uw patrimonium.

Het verzekeren van al deze zaken is geen evidente oefening. We lichten daarom kort de meest voorkomende verzekeringsoplossingen voor u toe.

Brandverzekering

De brandverzekering dekt de schade in geval van brand en vaak ook  schade door vandalisme, storm, waterschade, elektrische panne, … . De opgenoemde bijkomende waarborgen zijn in 90% van de gevallen opgenomen bij elke brandverzekeraar. Wel hebben de verzekeraars verschillende verzekeringspakketten waarbij de ene waarborg wat uitgebreider is dan de andere.

Diefstalverzekering

De naam van de verzekering spreekt voor zich. U bent beschermd tegen diefstal van de inhoud van uw patrimonium. In 95% van de gevallen bent u met deze verzekering ook gedekt voor de schade die inbrekers tijdens de poging tot diefstal aanbrengen. Belangrijk om te vermelden is dat wanneer u bij uw handelspand een alarmsysteem of inbraakwerende deuren laat plaatsen, u vaak een korting krijgt op uw verzekeringspremie.

Waardenverzekering

In verschillende sectoren komt u dagdagelijks in contact met waarden. Onder waarden verstaan we onder andere sommen geld, effecten, cheques, fiscale zegels, edelstenen, … Een aparte verzekering voor al deze waarden is niet uitzonderlijk en eerder courant. In de meeste brand- en diefstalverzekeringen is verlies, diefstal of beschadiging van waarden weliswaar opgenomen, maar slechts voor een beperkt verzekerd bedrag.

Met het nemen van een waardenverzekering kan u dus onaangename verrassingen vermijden. Er zijn bovendien verschillende extra waarborgen die u kan toevoegen aan deze polis:

  • De waarden waarmee u onderweg bent als u bij klanten gaat leveren en betaald wordt;
  • De waarden in de brandkast;
  • Vals geld: vaak op voorwaarde dat briefjes vanaf een bepaalde waarde op hun echtheid worden gecontroleerd.

Verzekering bedrijfsschade

Na een zware schade staat de brandverzekering in voor de vergoeding van de materiële schade.  Deze vergoeding is bestemd voor de wederopbouw van de gebouwen, aankoop machinepark, ….

Dit bedrag dekt echter niet alle  financiële gevolgen die de schade teweegbrengt.  Het duurt vaak maanden om uw bedrijf terug op te bouwen, uw machinepark opnieuw samen te stellen, uw omzetcijfer terug te halen, …

Het doel van de bedrijfsschadeverzekering is de verzekerde onderneming na een schadegeval terug in dezelfde financiële situatie te plaatsen als deze waarin ze zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.

Deze verzekering komt wel enkel tussen na specifieke gevallen. Zo moet de onderbreking (volledig of gedeeltelijk) van uw activiteit het gevolg zijn van een verzekerde materiële schade in de brandpolis.

Volgende vergoedingen worden dan uitgekeerd:

  • Dekking voor verlies van winst;
  • Dekking voor doorlopende vaste kosten;
  • Dekking voor de extra kosten gemaakt om zo snel als mogelijk terug van start te gaan.

Uiteraard kan deze verzekering nog verder uitgebreid worden. Zo kan een ondernemer er ook voor kiezen om volgende extra waarborgen op te nemen:

  • Verzekering van de arbeiderslonen;
  • Contractuele boetes voor vertraging van leveringen etc.

Verzekering machinebreuk & alle risico's elektronica

De grootste oorzaak van falende machines zijn menselijke fouten. Die schade valt niet onder de garantie van de fabrikant. Het is dan ook belangrijk dat u deze verzekert opdat u niet voor een financiële aderlating komt te staan wanneer u uw machines moet vervangen.

Hier aansluitend is ook de verzekering alle risico’s elektronica een belangrijk gegeven. In ons digitaal landschap zijn telefoons, laptops, computers,.. niet meer weg te denken. Dankzij de verzekering machinebreuk & alle risico’s elektronica bent u gedekt voor alle schade, tenzij expliciet uitgesloten.

Meer weten?

Heeft u specifieke vragen over het beschermen van uw patrimonium of wenst u graag eens een offerte te laten uitwerken. Vul hier uw gegevens in en wij contacteren u zo spoedig mogelijk.

U kan ons ook meteen contacteren via 09 232 14 14 of info@vanbreda-cornelis.be

Lees hier deel 1: Verzekeringen voor starters: de aansprakelijkheidspolis

Lees hier deel 2: Verzekeringen voor starters: arbeidsongevallenverzekering

Lees hier deel 3: Verzekeringen voor starters: Uw bedrijfswagens verzekeren

Jesse Mertens