Wat zijn de gevolgen van de hervormde vennootschapswet voor uw verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

In juli 2017 werd het wetsontwerp van minister Koen Geens tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd waarmee een grondige hervorming van het verouderde Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht beoogd werd. Wij leggen hieronder uit welke impact deze wijzigingen hebben voor u als ondernemer. Het nieuwe vennootschapsrecht treedt stapsgewijs in werking en zal tegen 2020 officieel van kracht zijn. Wat verandert er nu dat van belang is in de context van uw verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

Wat zijn de gevolgen van de hervormde vennootschapswet voor uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
Jesse Mertens

Wij zijn er voor u.

Voor meer informatie contacteer ons op het telefoonnummer 03 217 67 53 of via e-mail: cpl@vanbreda.be.