Drie cruciale verzekeringen voor freelancers

Het statuut van freelancer zit in de lift. Maar welke risico’s brengt dit statuut met zich mee en hoe kan u zich hiertegen beschermen? In deze blog geven we tekst en uitleg over drie cruciale verzekeringen voor freelancers.

Drie cruciale verzekeringen voor freelancers

Wie is de freelancer?

Een freelancer wordt vaak als volgt gedefinieerd: een ondernemer zonder personeel die hoofdzakelijk in een B2B-context diensten verleent en dit op basis van tijdelijke contracten, opdrachten of projecten.

Uit een onderzoek door Unizo* blijkt er sinds 2015 een stijging van 30% te zijn in het aantal freelancers in Vlaanderen. Maar wat maakt dit statuut zo aantrekkelijk?

Autonomie, flexibiliteit en creativiteit zijn drie kernwoorden die het succes van het freelancer-statuut verklaren. Zo zijn ze vandaag in alle takken van onze economie werkzaam, denk maar aan copywriters, IT’ers, fotografen, life coaches, consultants en ga zo maar door. Ook opstarten  als freelancer is  heel eenvoudig. Een laptop, smartphone en internetverbinding zijn vaak voldoende om gewapend te zijn voor uw eerste opdrachten.

Welke risico's loopt de freelancer?

Als freelancer hebt u vrijheid, het voordeel dat u niet onder het directe gezag staat van een werkgever en bovenal de keuze van opdrachten naar uw eigen capaciteiten en expertise.

Maar het is net die vrijheid van werkgelegenheid waarin ook een gevaar kan schuilen. Hieronder omschrijven we drie risico’s waarmee u rekening moet houden:

  • Door de meer kritische houding van bedrijven én het toenemende aanbod van freelancers, wordt het verwachtingspatroon bij de opdrachtgevers steeds hoger. Een gevolg hiervan is een toenemende druk op de opdrachten waardoor u makkelijker geconfronteerd kan worden met fouten die schadeclaims met zich meebrengen.
  • Als freelancer bent u voor uw loon afhankelijk van uw opdrachtgever. Deze dient de factuur op tijd te betalen. Uit cijfers van Graydon blijkt echter dat maar 68% van de facturen binnen de afgesproken termijn wordt betaald. Dit wil zeggen dat meer dan 1 op 4 facturen niet op tijd betaald worden.
  • Als u als freelancer langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent, heeft dit onmiddellijke impact op uw inkomen. In een worst case scenario kan dit betekenen dat u uw levensstandaard niet meer kan behouden en u de activiteiten moet stopzetten.

Hoe kan ik mezelf als freelancer beschermen?

Hierboven omschreven we de drie grootste risico’s die u loopt. Uiteraard willen we oplossingen aanreiken om u hiertegen te beschermen. We zetten de diverse mogelijkheden hiervoor even op een rij.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert de contractuele aansprakelijkheid tussen opdrachtgever en uitvoerder. Indien er een schade ontstaat, moet er een oorzakelijk verband zijn tussen de intellectuele fout van de freelancer en de gevolgen die deze met zich meebrengt.

Het nemen van dergelijke verzekering geeft u dus gemoedsrust omdat u weet dat eventuele fouten en vooral de financiële gevolgen daarvan, afgedekt zijn.

De verzekering is ook een signaal aan uw opdrachtgever dat u professioneel werkt. Vaak is het zelfs zo dat een verzekering beroepsaansprakelijkheid standaard opgenomen wordt als een verplichtende voorwaarde bij het ondertekenen van het contract.

Vind hier meteen onze vragenlijst beroepsaansprakelijkheid en bezorg hem aan jesse.mertens@vanbreda.be voor een offerte.

Verzekering rechtsbijstand voor éénmanszaken

Door het nemen van een specifieke rechtsbijstandverzekering voor uw bedrijf, dekt u zich ook juridisch optimaal in.

U kan op dergelijke verzekering terugvallen voor de kosten van een rechtszaak tegen een klant die na verschillende herinneringen nog steeds de factuur niet betaalde. Ook wanneer uw klant van mening is dat de overeenkomst slecht werd uitgevoerd en een schadevergoeding eist, is de rechtsbijstand een waardevolle hulp.

De rechtsbijstand voor éénmanszaken staat u bij wanneer u een geschil hebt met een dienstleverancier zoals uw boekhouder of advocaat. Ook in fiscaal recht, burgerlijke verdediging, insolventie van derden,.. zal deze polis u een helpende hand kunnen bieden.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Deze verzekering is uw inkomensbescherming wanneer u niet kunt werken wegens ziekte of ongeval. Dit houdt in dat u maandelijks een gewaarborgde rente krijgt, berekend op maximaal 80% van uw loon rekening houdend met een minimale wachttijd van 30 dagen.

Bijvoorbeeld: u keert uzelf jaarlijks een loon uit van 45.000 EUR. Dan kan u via de gewaarborgd inkomen-verzekering maximaal 36.000 EUR krijgen. Omgerekend betekent dit een vervangingsinkomen van 3.000 EUR.

Belangrijk om weten is dat, indien u een vennootschap hebt, u uw gewaarborgd inkomen kan koppelen aan een IPT (individuele pensioentoezegging). Door deze combinatie kan uw premie veel lager liggen voor uw gewaarborgd inkomen en doet u meteen aan pensioensparen aan een fiscaal voordelig tarief.

Meer weten?

Wil u net zoals andere freelancers uzelf optimaal beschermen? Contacteer ons dan via info@vanbreda-cornelis.be of op 09 232 14 14. Wij zorgen samen met jou voor de volledige digitale opvolging zodat u geen extra tijd moet vrijmaken voor afspraken op kantoor.

 

*Bron: Graydon Belgium NV bewerking door UNIZO

Jesse Mertens

Wij zijn er voor u.