Tuinaannemers: groei leidt tot stijgend risico op aansprakelijkheid

De sector van de tuinaannemers is de laatste tien jaar exponentieel gegroeid. Maar liefst 16% van de Vlamingen werkt met een tuinaannemer. De vraag naar meer groen stijgt bij particulieren, bij steden en bij gewesten. Maar daarmee ook de verantwoordelijkheden van de tuinaannemer. De vraag is echter: wie beschermt hem of haar tegen de nieuwe risico’s die dit met zich meebrengt?

Tuinaannemers: groei leidt tot stijgend risico op aansprakelijkheid

Vandaag zijn er zo’n tienduizend bedrijven actief in de groensector, gaande van eenmanszaken tot grote ondernemingen. Door de toenemende vraag naar hun diensten, worden zij geconfronteerd met nieuwe verantwoordelijkheden én nieuwe risico’s.

Als partner van de Belgische Federatie van Groenvoorzieners (BFG) wil Vanbreda Risk & Benefits graag bijdragen tot de oplossing en optimalisatie van de verzekeringsvraagstukken waarmee tuinaannemers vandaag in aanraking komen.

Tuinaannemer sneller aansprakelijk

De taak van een tuinaannemer is niet meer louter het aanleggen van een mooie tuin. Zo behoren vandaag ook het uittekenen van het volledige project, het oprichten van bijgebouwen, het aanleggen van groendaken, het graven van zwembaden en het vellen van bomen tot het rijkelijk gevuld activiteitenpakket van de groenvoorziener.

Door deze toenemende verantwoordelijkheden dringt zich een grondige analyse van de activiteiten op. De standaardpolis BA onderneming van de verzekeraars dient via bijzondere voorwaarden aangevuld te worden om de groenaannemer een uitgebalanceerde bescherming te bieden die tegemoetkomt aan zijn of haar uitbreidende rol. Hij of zij loopt hierdoor immers een grotere kans om aansprakelijk te worden gesteld.

Belangrijke risico's onder de loep

Projectontwerp

Meer dan eens zal de tuinaannemer het volledige project ontwerpen. Aansprakelijkheid voorkomend uit een ontwerpfout is niet gedekt in een polis BA onderneming. Het is dus noodzakelijk om ‘ontwerp’ mee op te nemen onder de noemer van een ‘verzekerde activiteit’. Om dekking te genieten voor gebeurlijke fouten in het ontwerp zal men dit uitdrukkelijk moeten vastleggen in de bijzondere voorwaarden.

Persoonlijke aansprakelijkheid

Een polis bestuurdersaansprakelijkheid (D&O) verzekert de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor fouten in het dagdagelijkse beheer van een onderneming. Deze zaken worden niet gedekt door een polis BA onderneming. De verzekering D&O heeft als doel het persoonlijk patrimonium van de bestuurder vrijwaren. Het dekt niet alleen de aansprakelijkheid van de bestuurder maar ook de rechtsbijstand, zowel op burgerrechtelijk als strafrechtelijk niveau. Enkele voorbeelden van cases waarbij deze verzekering tussenkomst kan bieden:

  • Strafrechtelijke vervolging na dodelijk arbeidsongeval. De tendens in de rechtspraak is dat de bestuurders strafrechtelijk vervolgd worden bij elk dodelijk ongeval op het werkterrein. Wanneer de rechtbank van oordeel is dat er bijvoorbeeld onvoldoende preventiemaatregelen werden genomen om de werkplaats zo veilig mogelijk te maken, zal de bestuurder hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.
  • Aansprakelijkheid ten overstaan van de fiscus en de RSZ.
  • Aansprakelijkheid na faillissement met ontoereikend passief.

Droogte

Door het veranderende klimaat wordt ook onze regio vaak geconfronteerd met langdurige droogte. Hierdoor moeten vele tuinaannemers pas gezette planten vervangen. In veel gevallen is het de tuinaannemer die hiervoor opdraait. Hij of zij geeft vaak een één jaar plantgarantie. Die garantie is doorgaans verplicht bij openbare werken, maar is ook meer en meer gebruikelijk bij private tuinen. Een sluitende verzekeringsoplossing is hier nog niet voor, maar het is belangrijk als tuinaannemer om bewust te zijn van deze garanties die veel kosten met zich kunnen meebrengen.

Gespecialiseerd verzekeringsadvies voor tuinaannemers

Er dient grondig ingezoomd te worden op de activiteiten van de tuinaannemer, alsook op de  analyse van zijn contracten om optimaal beschermd te worden tegen de opkomende risico’s.

De Belgische Federatie van Groenvoorzieners, met lokale afdelingen over heel België, heeft als doel de studie, de bescherming en de ontwikkeling van beroepsbelangen van de sector in het algemeen en in het bijzonder van haar leden te ondersteunen. Door ons als professionele partner aan te sluiten bij BFG willen wij een cruciale rol spelen in het verzekeringsadvies voor tuinaannemers.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over onze verzekeringsoplossingen voor tuinaannemers of kan u advies gebruiken om uw verzekeringsportefeuille te bekijken? Contacteer ons dan op 09 232 14 14 of via info@vanbreda-cornelis.be.

Jurgen Van Haesendonck