‘Kleine statuten’ vanaf 1 januari 2020 automatisch verzekerd in arbeidsongevallen

Vanaf 1 januari 2020 zullen personen die een opleiding volgen ‘in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid’ automatisch gedekt zijn in arbeidsongevallen. Vandaag is dit nog niet het geval en worden deze ‘kleine statuten’ meestal via een vergelijkbare dekking verzekerd. Ontdek in dit artikel welke impact deze wetswijziging zal hebben.

‘Kleine statuten’ vanaf 1 januari 2020 automatisch verzekerd in arbeidsongevallen

Welke regeling geldt momenteel voor de ‘kleine statuten’?

Personen die een opleiding volgen ‘in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid’, vallen vandaag niet onder de dekking arbeidsongevallen (met uitzondering van leercontracten).  We denken hier aan de statuten als IBO (Individuele Beroepsopleiding), BIO (Beroepsinlevingsovereenkomsten), alternerende opleidingen, enz.  Binnen de verzekeringssector worden deze statuten ook ‘kleine statuten’ genoemd.

Deze personen worden doorgaans verzekerd via een dekking vergelijkbaar met de dekking arbeidsongevallen. “Deze vergelijkbare verzekering vertoont echter onder andere verschillen naar berekening van premie alsook naar basisloon voor de schadeloosstelling tussen de verzekeraars onderling”, zegt Axel De Lamper, expert arbeidsongevallen bij Vanbreda Risk & Benefits. “In tegenstelling tot de wettelijk dekking arbeidsongevallen wordt ze bovendien niet gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) dat instaat voor de vrijwaring van de rechten van de slachtoffers.”

Wat verandert er op 1 januari?

“Voor de statuten waar de verzekeringsverplichting bij het bedrijf ligt, vragen wij onze bedrijfscliënt steeds om de kopie van de overeenkomst aan hun vaste contactpersoon bij Vanbreda te bezorgen”, meldt Axel De Lamper.

Vanaf 1 januari 2020 gaat een wetswijziging in voege en zullen deze personen automatisch verzekerd worden onder de wettelijke dekking arbeidsongevallen. Deze wetswijziging, gepubliceerd op 17 januari 2019 in het Belgisch Staatsblad, zal een duidelijk kader en uniforme schaderegeling creëren voor de afhandeling van de arbeidsongevallen van de ‘kleine statuten’.  Het is vanaf 1 januari dus ook niet meer nodig om een kopie van de overeenkomst te bezorgen.

Axel De Lamper

Wij zijn er voor u.

Wij volgen deze wetswijziging van nabij op en zullen u hierover te gepasten tijde verder informeren. Heeft u intussen vragen of wenst u bijkomende info, contacteer ons op 09 232 14 14 of via info@vanbreda-cornelis.be.